Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Cysylltwch â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y Garn neu os ydych am ymuno â'r Eglwys,
mae croeso i chi gysylltu â Gweinidog neu Ysgrifennydd yr Eglwys, neu ag unrhyw un o swyddogion y Garn.

Watcyn James
Gweinidog:
Y Parchedig Ddr R. Watcyn James

e-bost:


Alan Wynne Jones
Ysgrifennydd:
Mr Alan Wynne Jones

e-bost:
Am restr o rai o'r bobl sy'n cyfrannu at waith y capel mewn amrywiol ffyrdd, cliciwch yma.

Os oes gennych sylwadau ynglŷn â'r wefan hon neu os ydych yn cael anhawster i'w defnyddio, cysylltwch ag ymholiadau@capelygarn.orgBlodau parch – teyrngedau er cofMr Trefor Lewis (1921-2012)

Mrs Gladys Jones (bu farw 17 Mawrth 2011)

Mrs Vera Lloyd (bu farw 5 Chwefror 2011)

Mrs Elinor Pepper (bu farw Tachwedd 2008)

Mrs Eirlys Melville Jones (1910-2007)

Y Fonesig Alwen Elystan Morgan (1931-2006)

Mrs Megan Davies (1921?2006)

Mrs Buddug James Jones (1931?2006)

Mr Richard T Bennett (1916?2005)


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu