Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 22 Chwe 2019, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
'Hawl i Holi' - cwestiynau, os gwelwch yn dda, i'r Parch Richard Lewis (Cadeirydd) neu'r Br Alan Wynne Jones

Oedfaon dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Dydd Sul 24 Chwe 2019, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn / Bethlehem, Llandre
Oedfa'r bore yn y Garn; oedfa'r hwyr ym Methlehem

Gwasanaeth Dydd Gweddi'r Byd
Dyddiad/Amser Pnawn Gwener 01 Maw 2019, 2 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 03 Maw 2019, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad Mr Lyndon Lloyd
Dyddiad/Amser Dydd Sul 10 Maw 2019, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 15 Maw 2019, 7 o'r gloch
Lleoliad Bethlehem, Llandre
'Dathlu Gŵyl Ddewi' gydag Ifan Gruffydd, Tregaron

Oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 17 Maw 2019, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 24 Maw 2019, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel Rehoboth, Taliesin
Casgliad tuag 'Beiciau Gwaed Cymru', elusen yr ofalaeth am 2019

Oedfa dan arweiniad y Parch Eric Greene
Dyddiad/Amser Bore Sul 31 Maw 2019, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn