Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 21 Chwe 2020, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
'Stori'r Alaw' - sgwrs gan Rhiain Bebb

Oedfa dan arweiniad Dr Rhidian Griffiths
Dyddiad/Amser Bore Sul 23 Chwe 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa Gŵyl Ddewi dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 01 Maw 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Parch Elwyn Pryse
Dyddiad/Amser Bore Sul 08 Maw 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa dan arweiniad y Parch Ddr Goronwy Prys Owen
Dyddiad/Amser Bore Sul 15 Maw 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Cymdeithas Lenyddol y Garn
Dyddiad/Amser Nos Wener 20 Maw 2020, 7 o'r gloch
Lleoliad Bethlehem, Llandre
Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Linda Griffiths

Oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 22 Maw 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 29 Maw 2020, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Pen-llwyn, Capel Bangor
Casgliad tuag at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais