Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Pwy ydi pwy


Gweinidog Y Parchedig Ddr R Watcyn James

Blaenoriaid Yr Arglwydd Elystan; Vernon Jones; Eddie Jenkins; Alan Wynne Jones; Marian B Hughes; Erddyn James; Gruffydd Aled Williams

Ysgrifennydd Alan Wynne Jones

Trysorydd Mary Thomas

Ysgrifennydd Ariannol Bryn Roberts

Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau Gruffydd Aled Williams

Goruchwyliwr yr Adeiladau Llŷr James

Goruchwyliwr Bethlehem Nans Morgan

Goruchwyliwr y Fynwent Vernon Jones

Blaenor y Gân Alan Wynne Jones

Gohebydd y Wasg Llinos Dafis

Organyddion Llinos Dafis; Llio Penri; Alan Wynne Jones; Kathleen Lewis; Brenda Williams
Organyddion wrth gefn Marian B Hughes; Lis Jones

Am restr yr organyddion am 2020, cliciwch yma.

Rhestr y Blodau Y Chwiorydd, dan ofal Mrs Shân Hayward a Miss Kathleen Lewis

Gofalwr y Capel

Gofalwraig Ysgoldy Bethlehem Ms Annette WilliamsonY blaenoriaid


Yr Arglwydd Elystan, blaenor
Yr Arglwydd Elystan, blaenor

Vernon Jones, blaenor a goruchwyliwr y fynwent
Vernon Jones, blaenor a goruchwyliwr y fynwent

Eddie Jenkins, blaenor
Eddie Jenkins, blaenor

Alan Wynne Jones, ysgrifennydd yr eglwys a blaenor y gân
Alan Wynne Jones, ysgrifennydd yr eglwys a blaenor y gân

Marian Beech Hughes, blaenor
Marian Beech Hughes, blaenor

Erddyn James, blaenor
Erddyn James, blaenor

Gruffydd Aled Williams, blaenor ac ysgrifennydd y cyhoeddiadau
Gruffydd Aled Williams, blaenor ac ysgrifennydd y cyhoeddiadau©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu