Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Gair o'r Garn - Cylchlythyr Gofalaeth y Garn


Mae cylchlythyr yr eglwys bellach wedi cael ei ehangu i gynnwys yr holl ofalaeth. Bydd yn cael ei gyhoeddi bedair gwaith y flwyddyn, a'i ddosbarthu i holl gartrefi'r aelodau.

Bydd yn cynnwys cyflwyniad gan ein Gweinidog, tudalen arbennig i'r plant, cyfraniadau gan aelodau eglwysi eraill yr Ofalaeth, yn ogystal â dyddiadur o weithgareddau'r Garn.

Os hoffech gyfrannu eitem ar gyfer y rhifyn nesaf neu os ydych am gael copi printiedig o Gair o'r Garn,
cysylltwch â Marian Beech Hughes (01970 828662).

#2.67 Gwanwyn 2024
#2.66 Calan 2024
#2.65 Hydref 2023
#2.64 Haf 2023
#2.63 Gwanwyn 2023
#2.62 Calan 2023
#2.61 Hydref 2022
#2.60 Haf 2022
#2.59 Gwanwyn 2022
#2.58 Calan 2022
#2.57 Hydref 2021
#2.56 Haf 2021
#2.55 Gwanwyn 2021
#2.54 Calan 2021
#2.53 Hydref 2020
#2.52 Haf 2020
#2.51 Gwanwyn 2020
#2.50 Calan 2020
#2.49 Hydref 2019
#2.48 Haf 2019
#2.47 Gwanwyn 2019
#2.46 Calan 2019
#2.45 Hydref 2018
#2.44 Haf 2018
#2.43 Gwanwyn 2018
#2.42 Calan 2018
#2.41 Hydref 2017
#2.40 Haf 2017
#2.39 Gwanwyn 2017
#2.38 Calan 2017
#2.37 Hydref 2016
#2.36 Haf 2016
#2.34 Calan 2016
#2.33 Hydref 2015
#2.32 Haf 2015
#2.31 Gwanwyn 2015
#2.30 Calan 2015
#2.29 Hydref 2014
#2.28 Haf 2014
#2.27 Gwanwyn 2014
#2.26 Calan 2014
#2.25 Hydref 2013
#2.24 Haf 2013
#2.23 Gwanwyn 2013
#2.22 Calan 2013
#2.21 Hydref 2012
#2.20 Haf 2012
#2.19 Gwanwyn 2012
#2.18 Calan 2012
#2.17 Hydref 2011
#2.16 Haf 2011
#2.15 Gwanwyn 2011
#2.14 Calan 2011
#2.13 Hydref 2010
#2.12 Haf 2010
#2.11 Gwanwyn 2010
#2.10 Calan 2010
#2.9 Hydref 2009
#2.8 Haf 2009
#2.7 Gwanwyn 2009
#2.6 Calan 2009
#2.5 Hydref 2008
#2.4 Haf 2008
#2.3 Gwanwyn 2008
#2.2 Calan 2008
#2.1 Hydref 2007
#26 Haf 2007
#25 Gwanwyn 2007
#24 Calan 2007
#23 Hydref 2006
#22 Haf 2006
#21 Gwanwyn 2006
#20 Calan 2006
#19 Hydref 2005
#18 Haf 2005
#17 Gwanwyn 2005
#16 Calan 2005
#15 Hydref 2004
#14 Haf 2004
#13 Gwanwyn 2004
#12 Calan 2004
#11 Hydref 2003
#10 Haf 2003
#09 Gwanwyn 2003
#08 Calan 2003
#07 Hydref 2002
#06 Haf 2002
#05 Gwanwyn 2002


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu