Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Lluniau 2008
Am luniau 2007, cliciwch yma.
Am luniau 2006, cliciwch yma.
Am luniau 2005, cliciwch yma.


Parti Nadolig y Plant, 19 Rhagfyr 2008
Gwasanaeth Nadolig y Plant, 14 Rhagfyr 2008 - 'Pasio'r Parsel'Ffair Nadolig y Garn, dydd Sadwrn, 29 Tachwedd 2008


Y Gymdeithas Lenyddol, 21 Tachwedd 2008


Kate Crockett yn cyflwyno tystysgrif Cymdeithas Achub y Plant
Kate Crockett yn cyflwyno tystysgrif Cymdeithas Achub y Plant


Cwis 'Golau ar y Gair', nos Lun, 27 Hydref 2008


Tîm y merched
Tîm y merched

Tîm y bechggyn
Tîm y bechggyn

Y merched eto
Y merched eto

Y cwisfeistr, Glyn Saunders Jones
Y cwisfeistr, Glyn Saunders Jones

Rhai o'r cefnogwyr
Rhai o'r cefnogwyr

Dirgelion y dechnoleg
Dirgelion y dechnolegGwasanaeth Diolchgarwch yr ysgol Sul, 19 Hydref 2008'Ambell Atgof Gwleidyddol' gan yr Arglwydd Elystan-Morgan yn y Gymdeithas Lenyddol, 17 Hydref 2008


Yr Arglwydd Elystan-Morgan
Yr Arglwydd Elystan-Morgan

Y siaradwr a Bryn Lloyd, cadeirydd
Y siaradwr a Bryn Lloyd, cadeiryddParti Hydref Os M?ts, 16 Hydref 2008, yng nghwmni Aled Myrddin


Mwynhau'r wledd
Mwynhau'r wledd

Cadeiriau Cerddorol
Cadeiriau Cerddorol

Gwrando ar Aled
Gwrando ar Aled

Aled a'i git?r
Aled a'i git?r

Merched diwyd y gegin
Merched diwyd y gegin

Gair gan y Gweinidog
Gair gan y GweinidogRecordio Caniadaeth y Cysegr - canmlwyddiant y cyfansoddwr W. Llewelyn Edwards, 14 Hydref 2008


Alan Wynne Jones, yr arweinydd
Alan Wynne Jones, yr arweinydd

Brenda Williams, yr organydd
Brenda Williams, yr organydd

Cedric Jones, Andante
Cedric Jones, Andante

Rhun a Gwern, deuawdwyr
Rhun a Gwern, deuawdwyr

Carys Jones, merch y cyfansoddwr
Carys Jones, merch y cyfansoddwr

Gaenor Hall, un o ddisgyblion WLlE
Gaenor Hall, un o ddisgyblion WLlE

Marianne Jones Powell, unawdydd
Marianne Jones Powell, unawdyddYmweliad y Parch Ddr P L Lianzula o Aizawl, Mizoram, India, â'r Garn, nos Sul, 7 Medi 2008


Y Parch Ddr P L Lianzuala a'r Parch Wyn Morris
Y Parch Ddr P L Lianzuala a'r Parch Wyn Morris

Y Parch Ddr P L Lianzuala yn annerch y gynulleidfa
Y Parch Ddr P L Lianzuala yn annerch y gynulleidfaY Grŵp Help Llaw yn cyflwyno rhoddion i Gyngor Henoed Ceredigion, 23 Gorffennaf 2008

Bedydd Llio, 20 Gorffennaf 2008
Barbeciw'r Garn, 18 Gorffennaf 2008


Penri'r cogydd
Penri'r cogydd

Hysbyseb
Hysbyseb

Elystan Morgan a W J Edwards
Elystan Morgan a W J Edwards

Cymdeithasu
Cymdeithasu

Bwyd i'r plant
Bwyd i'r plant

Y plant yn mwynhau
Y plant yn mwynhau

Ciwio!
Ciwio!

Rhannu'r bwyd
Rhannu'r bwyd

Y criw gweithgar tu allan
Y criw gweithgar tu allan

Merched y bwyd
Merched y bwyd

Glyn a Cynog wrth y cownter
Glyn a Cynog wrth y cownter

Merched y bwyd
Merched y bwyd

Wrth y byrddau
Wrth y byrddau

Nans yn clirio
Nans yn clirio

Criw o hogie
Criw o hogieDathlu diwedd blwyddyn yr ysgol Sul, 13 Gorffennaf 2008Priodas Lowri ac Owain, 5 Gorffennaf 2008

Oedfa Cymorth Cristnogol a Chinio Bara a Chaws, 18 Mai 2008


Oedfa deuluol Cymanfa Unedig Gogledd Ceredigion, 11 Mai 2008


Os Mêts, 9 Ebrill 2008

Bwyd i Bosnia, 15 Mawrth 2008


Noson Gŵyl Ddewi'r Gymdeithas Lenyddol, 14 Mawrth 2008, yng nghwmni Beti Griffiths a'i chyfeillion


Beti, Eirwen ac Isaac
Beti, Eirwen ac Isaac

Merched gweithgar y gegin
Merched gweithgar y geginOedfa Gŵyl Ddewi Plant yr Ofalaeth, 2 Mawrth 2008


Y plant gymerodd ran yn y gwasanaeth
Y plant gymerodd ran yn y gwasanaeth

Gweinidogion yn cynorthwyo yn y gegin
Gweinidogion yn cynorthwyo yn y geginOs Mêts yn Dathlu Gŵyl Ddewi, 27 Chwefror 2008


Merched y gegin
Merched y gegin

Mwynhau'r cawl
Mwynhau'r cawl

Wrth y bwrdd
Wrth y bwrdd

Y cwisfeistr hynaws
Y cwisfeistr hynaws

Trafod
Trafod

Ymgynghori
Ymgynghori

Cofnodi
CofnodiGwynn Angell Jones yn sôn am ei ymweliad ag Ysbyty Jowai, yn y Gymdeithas Lenyddol, 15 Chwefror 2008


Gaenor Hall, Cadeirydd y noson
Gaenor Hall, Cadeirydd y noson

Gwynn Angell Jones
Gwynn Angell Jones

Gwynn Angell Jones a'r Parch Wyn Morris
Gwynn Angell Jones a'r Parch Wyn MorrisY Parchedig W J a Mrs Gwenda Edwards yn sôn am eu hymweliad â Phatagonia yng Nghymdeithas y Chwiorydd, 6 Chwefror 2008©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu