Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Lluniau 2005

Cliciwch ar y lluniau i weld mwy.

Am luniau 2008, cliciwch yma.
Am luniau 2007, cliciwch yma.
Am luniau 2006, cliciwch yma.

Gwasanaeth Nadolig, Rhagfyr 2005


Cyfraniad y plant
Cyfraniad y plant

Llio, Janet a Gweneira
Llio, Janet a Gweneira

Y plant
Y plantDathlu'r Nadolig yn y Gymdeithas Lenyddol 2005


Mary ac Elina a gyflwynodd sgets gofiadwy
Mary ac Elina a gyflwynodd sgets gofiadwy

Gaenor Hall, cyfeilydd
Gaenor Hall, cyfeilydd

R W a W J
R W a W JBedydd Tomos Llywelyn Lloyd, 11 Rhagfyr 2005Cyflwyno Tomos
Cyflwyno Tomos

Parch R W Jones, Tomos a'i rieni
Parch R W Jones, Tomos a'i rieni

Tomos Llywelyn Lloyd
Tomos Llywelyn Lloyd

Perthnasau
Perthnasau

Mair Evans, organyddes
Mair Evans, organyddes

Ffrindiau a pherthnasau
Ffrindiau a pherthnasau

Yr Arglwydd Elystan a Bryn Lloyd
Yr Arglwydd Elystan a Bryn Lloyd

Tomos, ei rieni a'i rieni bedydd
Tomos, ei rieni a'i rieni bedydd

Tomos ac Anti Mair
Tomos ac Anti MairGwasanaeth Nadolig Ysgol Rhydypennau a gynhaliwyd yn y capel, Rhagfyr 2005


Plant Ysgol Rhydypennau
Plant Ysgol Rhydypennau

Plant Ysgol Rhydypennau
Plant Ysgol RhydypennauFfair y Capel, Tachwedd 2005


Eddie a Bethan Jones yn agor y ffair
Eddie a Bethan Jones yn agor y ffair

Sgwrs a phaned
Sgwrs a phaned

Y stondin lysiau
Y stondin lysiau

Hwyl i'r plant
Hwyl i'r plant


Grŵp Help Llaw


Apêl Lithuania, Tachwedd 2005
Apêl Lithuania, Tachwedd 2005

Cyfraniad ysgol Rhydypennau i Lithuania
Cyfraniad ysgol Rhydypennau i Lithuania

Bocsys Operation Christmas Child, Tachwedd 2005
Bocsys Operation Christmas Child, Tachwedd 2005


Te Bethlehem, Mehefin 2005


Llinos yn derbyn blodau gan Megan
Llinos yn derbyn blodau gan Megan

Sgwrs a phaned o de
Sgwrs a phaned o de

Parti Ysgol Rhydypennau
Parti Ysgol Rhydypennau


Rhai o blant y Garn yn diddannu
Rhai o blant y Garn yn diddannuMabolgiamocs, Mehefin 2005


Plant y Garn yn taflu cylchoedd
Plant y Garn yn taflu cylchoedd

Mwynhau yn y Mabolgiamocs
Mwynhau yn y Mabolgiamocs

Pobl y Garn yn cefnogi
Pobl y Garn yn cefnogi


Barbeciw'r Capel, Mehefin 2005


Ann a Dwysli'n gweini
Ann a Dwysli'n gweini

Cogingio bwyd y barbeciw
Cogingio bwyd y barbeciw

Vernon, Bryn ac eraill wrth y byrddau
Vernon, Bryn ac eraill wrth y byrddau

Stondin anrhegion
Stondin anrhegion

Rhian, Liz a Glenwen yn sgwrsio
Rhian, Liz a Glenwen yn sgwrsio

Cymdeithasu yn y barbeciw
Cymdeithasu yn y barbeciw

Bethlehem dan ei sang
Bethlehem dan ei sang

Bryn a'i lwyth o gadeiriau
Bryn a'i lwyth o gadeiriau

Cyfle i sgwrsio
Cyfle i sgwrsio


Taith gerdded y Grŵp Help Llaw, Pwll Crwn, Mai 2005


Picnic yng nghanol y goedwig
Picnic yng nghanol y goedwig

Cael hwyl yn y goedwig
Cael hwyl yn y goedwig


Cinio Bara a Chaws, Mai 2005


Prysurdeb y gegin
Prysurdeb y gegin

Stondin masnach deg
Stondin masnach deg

Wrth y byrddau
Wrth y byrddau


Noson Goffi, Ebrill 2005


Stondin y Blaenoriaid
Stondin y Blaenoriaid

Bargeinio gyda'r Blaenoriaid
Bargeinio gyda'r Blaenoriaid

Paned a Sgwrs
Paned a SgwrsParti'r Pasg, Ebrill 2005Rhai o'r plant
Rhai o'r plant

Y Gweinidog yn cefnogi
Y Gweinidog yn cefnogi

Amser gêm
Amser gêm

Un o'r hetiau lliwgar
Un o'r hetiau lliwgar

Y bwrdd bwyd
Y bwrdd bwyd

Un arall o'r hetiau
Un arall o'r hetiauGwasanaeth Diolchgarwch, Hydref 2004


Y Parti Cymysg
Y Parti Cymysg

Trefniant blodau Mrs Nest Davies
Trefniant blodau Mrs Nest Davies

Y plant yn ystod yr oedfa
Y plant yn ystod yr oedfa©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu