Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Lluniau 2007

Cliciwch ar y lluniau i weld mwy.


Am luniau 2008, cliciwch yma.
Am luniau 2006, cliciwch yma.
Am luniau 2005, cliciwch yma.


Gwasanaeth Nadolig a pharti plant yr ysgol Sul, 15?16 Rhagfyr 2007


Gwasanaeth Nadolig
Gwasanaeth Nadolig

Ymweliad Siôn Corn â'r parti
Ymweliad Siôn Corn â'r partiOedfa Fedydd, 9 Rhagfyr 2007, gyda'r Parchedig Wyn Morris yn gwasanaethu Y Gweinidog gyda Carwen, Lois Medi a Chris
Y Gweinidog gyda Carwen, Lois Medi a Chris

 Y Gweinidog gyda Manon, Ffion Mari ac Andrew
Y Gweinidog gyda Manon, Ffion Mari ac AndrewFfair Nadolig y Garn, 24 Tachwedd 2007
Operation Christmas Child, Tachwedd 2007


Y Grŵp Help Llaw a'r bocsys yn barod
Y Grŵp Help Llaw a'r bocsys yn barodOs Mêts ... Tachwedd 2007


Yr ieuenctid yn trafod gyda'r Gweinidog
Yr ieuenctid yn trafod gyda'r Gweinidog

Bore Coffi at Apêl Sierra Leone, Hydref 2007


Erddyn a'r coffi
Erddyn a'r coffi

Cwrdd blaenoriaid
Cwrdd blaenoriaid

Y gofalwr diwyd
Y gofalwr diwyd


Y Gymdeithas Lenyddol, Hydref 2007


Dr Wyn James a Bryn Lloyd, cadeirydd y noson
Dr Wyn James a Bryn Lloyd, cadeirydd y noson

Cyfle am baned a sgwrs
Cyfle am baned a sgwrs

Elina a Margaret yn y gegin
Elina a Margaret yn y geginOedfa Ddiolchgarwch, 21 Hydref 2007


Cyfraniad y plant
Cyfraniad y plantPriodas Manon Wyn a Gwion James, dydd Sadwrn, 1 Medi 2007


'Caethwasiaeth ddoe a heddiw' ? gwasanaeth arbennig, bore Sul, 29 Gorffennaf 2007Rhesi o gaethion ar long
Rhesi o gaethion ar long

Y caethion yn eu lle yng nghrombil y llong
Y caethion yn eu lle yng nghrombil y llong

Martin Luther King
Martin Luther King

'Mae gen i freuddwyd ...'
'Mae gen i freuddwyd ...'

Y rhai a gymerodd ran yn y gwasanaeth
Y rhai a gymerodd ran yn y gwasanaethPriodas Philip a Catrin, dydd Sadwrn, 7 Gorffennaf 2007
Barbeciw'r Garn, nos Wener, 6 Gorffennaf 2007Penri'r chef
Penri'r chefCiwio am fwyd
Ciwio am fwyd

Dwysli a Shân
Dwysli a Shân

Bwyd i'r Gweinidog
Bwyd i'r Gweinidog

Wynne, Owain a Tegwyn
Wynne, Owain a Tegwyn

Danteithion y barbeciw
Danteithion y barbeciw

Erddyn ac Alun
Erddyn ac Alun

Mwynhau'r gwmnïaeth
Mwynhau'r gwmnïaeth

Meinir, cynrychiolydd Barclays (noddwyr), a Beryl
Meinir, cynrychiolydd Barclays (noddwyr), a Beryl

Y Parchedig Elwyn Pryse
Y Parchedig Elwyn PryseGwasanaeth Sefydlu'r Parchedig Wyn Rhys Morris, nos Wener, 25 Mai 2007


Y Parchg Pryderi Llwyd Jones, Llywydd
Y Parchg Pryderi Llwyd Jones, Llywydd

Mri Lloyd Thomas a Mel Morgans
Mri Lloyd Thomas a Mel Morgans

Deuawd gan Buddug a Rhun
Deuawd gan Buddug a Rhun

Defod y sefydlu
Defod y sefydlu

Y Parchedig R W Jones
Y Parchedig R W Jones

Y Parchedig Eric Greene
Y Parchedig Eric Greene

Canu cynulleidfaol
Canu cynulleidfaol

Nifer o'r rhai a gymerodd ran
Nifer o'r rhai a gymerodd ran

Triwyr da eu gair
Triwyr da eu gair

Cyfeillion yn cwrdd
Cyfeillion yn cwrdd

Lluniaeth yn y neuadd
Lluniaeth yn y neuadd

Lluniaeth yn y neuadd
Lluniaeth yn y neuadd

Blaenoriaid gweithgar
Blaenoriaid gweithgar

Bws Gofalaeth Llanfynydd
Bws Gofalaeth LlanfynyddSul Cymorth Cristnogol, 20 Mai 2007 - Oedfa i Eglwysi'r Ofalaeth a Chapel Noddfa, a Chinio Bara a Chaws i ddilyn

Gwenda yn mynd â rhoddion y Grŵp Help Llaw i Gwfaint Dolgellau ar ddechrau'u taith i Lithuania

Bedydd Lleucu Siôn, 22 Ebrill 2007Lleucu Siôn, gyda Geraint a Nia, ei rhieni, a'r Parchedig  Wyn Morris
Lleucu Siôn, gyda Geraint a Nia, ei rhieni, a'r Parchedig Wyn Morris
Oedfa'r Ofalaeth, Sul y Pasg 2007

Bwyd i Bosnia, 31 Mawrth 2007


'Credu Heddiw', sgwrs a thrafodaeth dan arweiniad Iolo Lewis. 20 Mawrth 2007

Swper Gŵyl Ddewi'r Gymdeithas a Lansio'r Gyfrol 'Atgofion Amser Rhyfel', 16 Mawrth 2007


Llinos (cadeirydd), Ann a Gwynfor Hughes (gwahoddedigion)
Llinos (cadeirydd), Ann a Gwynfor Hughes (gwahoddedigion)

Eirlys, Kathleen a Trefor
Eirlys, Kathleen a Trefor

Nest a Morfudd
Nest a Morfudd

Vera, Marjorie, Gwenda a'r criw
Vera, Marjorie, Gwenda a'r criw

Gwynfor Hughes yn annerch
Gwynfor Hughes yn annerch

Mwynhau'r pwdin yn y gegin
Mwynhau'r pwdin yn y gegin

Sgwrsio wrth y bwrdd
Sgwrsio wrth y bwrdd

Marjorie'n arwyddo'r gyfrol
Marjorie'n arwyddo'r gyfrol

Nest a Morfudd yn arwyddo'r gyfrol
Nest a Morfudd yn arwyddo'r gyfrolNoson o deithio gyda Gwynfryn ac Eryl Evans yn y Gymdeithas Lenyddol, 16 Chwefror 2007


Gwynfryn yn sôn am ei daith i China
Gwynfryn yn sôn am ei daith i China

Gwynfryn ac Eryl
Gwynfryn ac Eryl©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu