Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Lluniau 2006

Cliciwch ar y lluniau i weld mwy.


Am luniau 2008, cliciwch yma.
Am luniau 2007, cliciwch yma.
Am luniau 2005, cliciwch yma.

Gwasanaeth noswyl Nadolig 2006


Y plant a gyflwynodd ddrama 'Martha Ddrwg'
Y plant a gyflwynodd ddrama 'Martha Ddrwg'

Osian, Rhun ac Iwan, offerynwyr
Osian, Rhun ac Iwan, offerynwyr

Aelodau'r côr a'r ieuenctid
Aelodau'r côr a'r ieuenctidY Gymdeithas Lenyddol, 8 Rhagfyr 2006 - Delweddau o Gymru gan Ozi Osmond


Ozi Osmond a Dewi Hughes
Ozi Osmond a Dewi Hughes

Paned gan Shân
Paned gan Shân

Ozi Osmond yn trafod gydag Ann Jones
Ozi Osmond yn trafod gydag Ann JonesFfair y Garn, 26 Tachwedd 2006


Y Parchedig a Mrs W J Edwards, Meinir, Glesni a Teleri
Y Parchedig a Mrs W J Edwards, Meinir, Glesni a Teleri

Stondin cynnyrch cartref
Stondin cynnyrch cartref

Stondin Elystan ac Erddyn
Stondin Elystan ac Erddyn

Merched y baned
Merched y baned

Kathleen a Gwenan
Kathleen a Gwenan

Owain Morgan a'r Parchedig Elwyn Pryse
Owain Morgan a'r Parchedig Elwyn Pryse

Gemau cyfrifiadur
Gemau cyfrifiadur

Erddyn a Trefor Lewis
Erddyn a Trefor Lewis

Nans, Morfudd a Nest
Nans, Morfudd a Nest

Ian a Bryn
Ian a Bryn

Anrhegion deniadol ar y stondin cynnyrch cartref
Anrhegion deniadol ar y stondin cynnyrch cartref

Elen, Gwen a Ray
Elen, Gwen a Ray


'Atgofion Amser Rhyfel', Y Gymdeithas Lenyddol, 17 Tachwedd 2006


Marjorie, Morfudd, Nest ac Eirlys
Marjorie, Morfudd, Nest ac Eirlys


'Operation Christmas Child', Tachwedd 2006


Eddie Jones a'r bocsys ar eu ffordd i'r ganolfan yn Wrecsam
Eddie Jones a'r bocsys ar eu ffordd i'r ganolfan yn WrecsamY Grŵp Help Llaw yn paratoi bocsys ar gyfer 'Operation Christmas Child', Tachwedd 2006

'Adfer Llais Evan Roberts', sgwrs gan Dafydd Pritchard, Y Gymdeithas Lenyddol, 20 Hydref 2006


Llinos Dafis, Cadeirydd y Gymdeithas
Llinos Dafis, Cadeirydd y Gymdeithas

Dafydd Pritchard yn sgwrsio
Dafydd Pritchard yn sgwrsioDameg yr Heuwr - Gwasanaeth Diolchgarwch, 15 Hydref 2006Glyn Saunders Jones yn annerch
Glyn Saunders Jones yn annerchCyflwyno ffrwythau a llysiau
Cyflwyno ffrwythau a llysiau

Plant yr ysgol Sul a'u doliau ŷd
Plant yr ysgol Sul a'u doliau ŷdDarparu rampiau ar gyfer cadeiriau olwyn, Medi/Hydref 2006
Priodas Carys a Siôn, 2 Medi 2006Peintio'r Gegin, Awst 2006


Y gwaith paratoi
Y gwaith paratoi

Erddyn wrth ei waith
Erddyn wrth ei waith

Bryn yn synfyfyrio
Bryn yn synfyfyrio

Y gwaith wedi'i orffen
Y gwaith wedi'i orffen

Joio yn yr haul! 21 Gorffennaf 2006


Plant yr ysgol Sul yn mwynhau yn y Borth
Plant yr ysgol Sul yn mwynhau yn y Borth
Arholiadau Cerdd yn y Garn, Gorffennaf 2006


Alan yn trefnu gyda'r arholwraig
Alan yn trefnu gyda'r arholwraigBarbeciw'r Garn, 22 Mehefin 2006


Penri'r chef
Penri'r chef

Cyrchu am y barbeciw
Cyrchu am y barbeciw

Delyth a Margaret fu'n brysur yn trefnu
Delyth a Margaret fu'n brysur yn trefnu

Gŵyl yr Ysgolion Sul, 25 Mehefin 2006


Siôn Evans, y gŵr gwadd
Siôn Evans, y gŵr gwadd

Baner yr Ŵyl, gan Jean Davies
Baner yr Ŵyl, gan Jean Davies

Pawb yn gwrando'n astud
Pawb yn gwrando'n astud

Mwynhau yn y glaw
Mwynhau yn y glaw

Taflu cylchoedd
Taflu cylchoedd

Lowri a Brenda'n gofalu
Lowri a Brenda'n gofaluY Parchedig R W Jones a'r blaenoriaid, Mehefin 2006


Priodas Siân a Matthew, 3 Mehefin 2006

Gwasanaeth Cymorth Cristnogol a Chinio Bara a Chaws, 21 Mai 2006


Y Parchedig Tom Defis, Caerfyrddin
Y Parchedig Tom Defis, Caerfyrddin

Ymgyrch Cymorth Cristnogol
Ymgyrch Cymorth Cristnogol

Paned i'r gŵr gwadd
Paned i'r gŵr gwadd

Wrth y byrddau
Wrth y byrddau

Y criw yn y festri bellaf
Y criw yn y festri bellaf

Rhai o'r dynion
Rhai o'r dynion

 Elen, ysgrifennydd y Chwiorydd
Elen, ysgrifennydd y Chwiorydd

Rhai o'r plant yn y festri
Rhai o'r plant yn y festri

Casglu cyfraniadau
Casglu cyfraniadau


Noson Goffi'r Chwiorydd, Bethlehem, Llandre, 5 Mai 2006


Prysurdeb y stondin
Prysurdeb y stondin

Elystan ac Eddie
Elystan ac Eddie

Erddyn a'r criw
Erddyn a'r criw

Morfudd, Nest a Shân
Morfudd, Nest a Shân


Mair Evans wrth yr organ am y tro olaf, 23 Ebrill 2006


Mair wrth yr organ
Mair wrth yr organ

Eddie yn cyflwyno rhodd i Mair
Eddie yn cyflwyno rhodd i Mair


Hwyl y Pasg i blant yr ysgol Sul, 13 Ebrill 2006


Chwilio am wyau Pasg
Chwilio am wyau Pasg

Gweithio ar stori'r Pasg
Gweithio ar stori'r Pasg

Iestyn ac Iwan, a hanes y croeshoelio
Iestyn ac Iwan, a hanes y croeshoelio


Cyngerdd Côr Merched Canna, 1 Ebrill 2006


Alan Wynne Jones yn cyflwyno'r côr
Alan Wynne Jones yn cyflwyno'r côr

Rhai o aelodau Côr Canna
Rhai o aelodau Côr Canna

Côr Canna a'u harweinydd, Delyth Medi
Côr Canna a'u harweinydd, Delyth Medi

 Y côr a'u harweinydd
Y côr a'u harweinydd

Nest Davies a'i threfniant hyfryd o flodau
Nest Davies a'i threfniant hyfryd o flodau

Côr Canna, eu harweinydd a'u cyfeilydd
Côr Canna, eu harweinydd a'u cyfeilyddAelodau ysgol Sul Bethlehem yn anrhegu'r Parch R W Jones ar achlysur ei ymddeoliad, 26 Mawrth 2006Cyfarfod cyflwyno tysteb i'r Parch R W a Mrs Rhian Jones, ar achlysur ymddeoliad y Gweinidog o'r ofalaeth, 24 Mawrth 2006


Ddefod 'gollwng' y Gweinidog dan ofal y Parch Ddr John Tudno Williams
Ddefod 'gollwng' y Gweinidog dan ofal y Parch Ddr John Tudno Williams

Cyfraniad y plant
Cyfraniad y plant

Charlotte yn cyflwyno blodau i Rhian
Charlotte yn cyflwyno blodau i Rhian

Yr Arglwydd Elystan, a siaradodd ar ran y Garn
Yr Arglwydd Elystan, a siaradodd ar ran y Garn

Y Parch Ddr John Tudno Williams yn llywyddu
Y Parch Ddr John Tudno Williams yn llywyddu

Isbwyllgor!
Isbwyllgor!


Cyfle i sgwrsio
Cyfle i sgwrsio

Bwyd i Bosnia, 25 Mawrth 2006


Bocsys gwag
Bocsys gwag
_
Cyfraniad gan yr ifanc
Cyfraniad gan yr ifanc

Paned i bawb
Paned i bawb

Dau frawd
Dau frawd

Aelodau'r Grŵp a chyfranwyr
Aelodau'r Grŵp a chyfranwyr

Hoe i'r gweithwyr
Hoe i'r gweithwyr

Amser paned
Amser paned

Llwytho'r lorri
Llwytho'r lorri

Y bocsys llawn yn y lorri
Y bocsys llawn yn y lorri

Pwyllgor Swyddogion, 15 Mawrth 2006
Adnewyddu'r gegin, Chwefror 2006


Rees Thomas yn yr 'hen' gegin
Rees Thomas yn yr 'hen' gegin

Y saer wrth ei waith
Y saer wrth ei waith

Y gegin ar ei newydd wedd
Y gegin ar ei newydd wedd


Cwrdd Chwiorydd, 1 Chwefror 2006


Nigel Callaghan yn egluro dirgelion y cyfrifiadur a'r We
Nigel Callaghan yn egluro dirgelion y cyfrifiadur a'r WePriodas Manon ac Andrew, 28 Ionawr 2006

Y Parch R W Jones yn sgwrsio â rhai o blant Ysgol Rhydypennau, Ionawr 2006


Noson o atgofion amrywiol yn y Gymdeithas Lenyddol, Ionawr 2006


Atgofion difyr
Atgofion difyr

Janet a Liz
Janet a Liz

Glyn a Marian
Glyn a MarianEr cof annwyl am Buddug James Jones, bu farw 4 Ionawr 2006


Buddug yn ei helfen, Gwasanaeth Nadolig 2000
Buddug yn ei helfen, Gwasanaeth Nadolig 2000


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu