Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Atgofion Amser RhyfelClawr y gyfrol atgofion
Dyma atgofion pum aelod o Gapel y Garn o'r cyfnod tywyll a heriol hwnnw rhwng 1939 a 1945 wedi eu cyhoeddi mewn cyfrol fechan.

Mae amrywiaeth y profiadau a bywiogrwydd y dweud yn rhoi cip ar weithgareddau a sefyllfaoedd diddorol a dieithr yn Llundain, Avonmouth, Penrhyn Gŵyr, Ynys Tiree a La Paz.

Bydd eu darllen yn dihuno atgofion i rai efallai, ac yn sicr yn peri syndod ac yn creu chwilfrydedd am gael gwybod rhagor!

Diolch i Nest Davies, Marjorie Hughes, Eirlys Owen, Morfudd Rhys Clark a Trefor Lewis am rannu eu hatgofion â ni.

Mae'r gyfrol ar werth am £3.


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu